ติดต่อ
ฝ่ายขายบัตร

074-28-8093

ฝ่ายทริป

074-28-8075

ฝ่ายของที่ระลึก

074-28-8001

ข้อมูลทั่วไป

074 28 8022, 074 28 8023

กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

074 28 8033

Line Official Account

@55psusci